Vers van de Pers … Laatste Nieuwtjes uit de US

Vers van de Pers … Laatste Nieuwtjes uit de US

Het jaarrapport van Hardware Retailing USA (NRHA) leert ons dat 2018 voor de Noord-Amerikaanse Home Improvement Industry (USA + Canada) eerder een geslaagde jaaroogst opleverde  met een globale groei van 5,5 %. Ondanks de politieke instabiliteit en de wispelturige klimatologische omstandigheden zijn dergelijke cijfers naar Belgische normen gewoonweg verbluffend te noemen.

Gunstige Cocktail

De positieve eindbalans is mede te wijten aan de stuwende kracht van de economie, met een gunstige cocktail van een beperkte graad van werkloosheid, de loonindexatie en de inflatie, met een positieve impact op huisvesting. Die drie parameters hebben een positieve impact gehad op de koopkracht en per extensie de aankoop van nieuwe huizen en renovatieprojecten.

Digitale Klusaankopen

Een bijzonder opvallende verklaring voor die groeicijfers is dat de professionele markt het veel beter doet dan de consumentenmarkt.  Enerzijds omwille van het gunstig klimaat in de bouw en renovatie; anderzijds omdat de particulier alsmaar vaker online zijn klusaankopen verricht (webrooming). Ter illustratie hiervan, tijdens de twee eerste kwartalen van 2018 namen de online aankopen bij Home Depot toe met maar liefst 23,1 %.

Performante Retailers

Nog steeds staan Home Depot (100,9 bn $ – 2.286 winkels – ) en Lowe’s (68,6 bn $ – 2.155) te pronken aan het Noord-Amerikaanse firmament.  Het rapport verhult daarenboven zeer spraakmakende performantie-factoren bij de top 4 Home Improvement tenoren (+ Menards, Tractor Supply):

  • De gemiddelde kassa-aanslag bedraagt 22 $
  • De netto marge bedraagt 3,6 %
  • De gemiddelde omzet / vierkante voet bedraagt 193 $
  • De omzet + m² bij Home Depot bedraagt 417 $ (bij Lowe’s is dat 319 $)

Ook de zelfstandige detailhandel – meer bepaald de coöperatieven (Ace Hardware, Do It Best, True Value) – kon sterke groeicijfers voorleggen.

Voorzichtige Projectie

Wat 2019 betreft, zijn de prognoses eerder voorzichtig omwille van de conclusies uit het laatste kwartaalrapport van National Association of Realtors (Real Estate) die minder enthousiast luiden over de koopintenties van jongeren (-34 jaar) wat huizen betreft.

Samengevat: een rapport is een rapport en cijfers blijven nog steeds naakte cijfers; ook die van over de plas… Het belangrijkste signaal dat we tussen de lijntjes lezen is dat iedereen in de markt zich best wel ernstig in vraag mag blijven stellen  over de toekomst en meer bepaald over het business model van de klassieke DIY winkel waar geen onderscheid meer mag worden gemaakt tussen online en offline; waar het particulier profiel zienderogen versmelt met het professionele…. waar er totaal geen zekerheden meer zijn… In God we trust !

Thierry Coeman