Duivelse kansen voor DIY & PRO

Duivelse kansen voor DIY & PRO

Do-It-With Me marktsegment verdient diepgaande reflectie en actie
Afgelopen maand was één van de ‘hot topics’ op het wereldcongres voor Home Improvement de versmelting tussen DIY en PRO. “Liquid expectations are driving change at Home Depot” stak een overtuigende Matt Schweickert, Chief Strategy Offer, van wal tijdens de keynote spreekbeurt. Zijn kernboodschap ‘Convergent Evolution in Home Improvement’ bevestigde andermaal de versmelting tussen DIY & Pro en vooral het groeipotentieel vanuit een breed perspectief bekeken. Hij gebruikte daarvoor de metafoor van ‘symbiotische evoluties’ uit de natuur: van oorsprong niet gerelateerde diersoorten wiens metabolisme dermate snel aanpast aan veranderingsprocessen dat ze in staat zijn om voortaan met alle soortgenoten te kunnen samenleven en overleven. In deze context bedacht en rolde Home Depot haar ‘Strategic Framework 2020’ uit met als hoofddoelstelling een exponentiële groei van 5 bn $ te genereren dankzij het Pro & Consumer segment (de globale omzet van de wereldmarktleider vertegenwoordigt om en bij de 100 bn $ waarvan één derde in het professioneel segment wordt gerealiseerd). “We are innovating our Business Model and Value Chain in order to better integrate our Pro Services segment” luidt het in Atlanta. Er is een overduidelijke toenadering aan de gang tussen de eindgebruiker en de vakman waarbij de particuliere eindgebruiker de touwtjes in de handen wil behouden tijdens het ganse klustraject en- project en gelijktijdig beroep wil doen op de expertise en bekwaamheid van de professionele vakman. Of nog duidelijker gesteld, het gaat in mindere mate over de uitbesteding van de klustaak (Do It for Me) maar wel over de wisselwerking en interactie waarbij de term ‘Do It with Me’ meer van toepassing is.

Nieuw Frans initiatief
Ondertussen kondigde Adeo aan dat ze eveneens op de Pro-Consumer kar springt met de lancering van ‘Negoces & Cie’. De voormalige directeur van Dom Pro, Pascal Lefebvre met ervaring in Rusland en Turkije kreeg een vrijgeleide om, onafhankelijk van de positionering van Bricoman, een winkelformule uit de grond te stampen die inspeelt op de toenadering tussen B2B en B2C. De target is om meteen 100 winkelpunten van circa 300 m² te openen in de stadsrand waarvan een eerste tiental in het najaar in regio Parijs en enkele grootsteden. De aanwervingsprocedure bevestigt ontegensprekelijk de bedoeling om met vaklui aan de slag te gaan met ervaring als timmerman, loodgieter, elektrieker, metser, stukadoor en daarnaast hooggeschoolde technico-commerciële medewerkers.

Mitigate the shift
In haar Juni rapport over ontwikkelingen in Home Improvement analyseert USP eveneens – weliswaar voorzichtig – de opportuniteiten voor Do-It-Fo-Me en verrast met opvallende groeicijfers over Amazon Home Services. Pro-Consumer lijkt alsmaar meer zich eveneens online te profileren (Handyman Services) in Spanje, Italië en Polen. Terecht benadrukt USP de noodzaak om de terminologie DIFM, DIT of DIWM duidelijker te definiëren.

Samengevat, diverse omwentelingen in DIY, Home Improvement en Pro kondigen boeiende tijden aan waarbij nieuwe winkelformules en -concepten zowel retailers als leveranciers andermaal de kans bieden om hun servicemodel te heruitvinden. Zo ook het business model voor Field Marketing.
De voorwaarde is dat elke speler op voorhand zijn huiswerk heeft voltooid en de basics die omnichannel vereist goed onder controle heeft (meer specifiek thuisbelevering en retourdiensten) alvorens zich op het pad te begeven van Do-It-With-Me.
Of nog sterker gesteld: elke kans wordt gelijktijdig telkens opnieuw bedreigd door de pure players…
Agility is the new Stability and Convenience is the new Loyalty !

 

 

Auteur: Thierry Coeman
Deze Blog wordt u graag aangeboden door het All Fields Team.
Ontdek binnenkort de vernieuwde website, met meerdere verslaggevingen van projecten waarbij retail en leverancier aantonen hoe ze samen het verschil uitmaken in partnership met All Fields.