Skip to main content

Hoe de Home Depot Strategie het marktleiderschap verstevigt

Het gezaghebbend zakentijdschrift Forbes publiceerde afgelopen week een verhelderend artikel over de transformaties die Home Depot aan een versneld tempo meemaakt. We delen graag met u volgende samenvatting.

Delivering the Best Interconnected Customer Experience

One, Two, Three… Simplicity

Forbes analyseerde de exponentiële groei van Home Depot, meer bepaald  tijdens het laatste kwartaal (+ 9 % ), en kwam tot de conclusie dat ’s werelds marktleider dit weergaloos resultaat te danken heeft aan de naadloze integratie van haar online en offline processen. Meer bepaald kwam Forbes tot de vaststelling dat de succesformule van de vijfjaren ‘One Home Depot’ strategie om voortaan een ‘One store Experience‘ aan te bieden, berust op drie pijlers: eenvoudige navigatie zowel online als offline, beschikbaarheid van producten (fysisch en long tail) en een uitmuntende leveringsgraad.

Die drie essentiële hefbomen in de strategie zijn het resultaat van forse investeringen – vooral met betrekking tot het optimaliseren van digitale zoekmachines (search engines) die de transactie voor de eindgebruiker gelijktijdig versnellen en vergemakkelijken; zowel in de winkel als via de digitale weg.  Ook voor de toeleverancier werd de digitale communicatie aanzienlijk verbeterd; voornamelijk om het dienstbetoon naar de professionele klant (craftsman) te maximaliseren.  Zo werden er geraffineerde werkmethodes bedacht – onder meer met behulp van technologische investeringen zoals AI – waarbij vorkliften meteen naar de laad- en loskade worden gestuurd net voor de aankomst van de toeleverancier (Streamlined Delivery) en waarbij medewerkers voortaan via een eigen applicatie de voorraadbeheersing beter kunnen afstemmen en anticiperen op out of stocks neigingen. Dergelijke investeringen zijn onmiddellijk rendabel: o.o.s. per winkel werd meteen met 24 % gereduceerd voor de meest gangbare SKU’s met hoge rotatie. 

Ook qua Drop Shipment werd nog een tandje bijgeschakeld: mede dankzij de geografische verspreiding van haar winkelpark is Home Depot sedert kort in staat om 95 % van de Amerikaanse bevolking binnen de 48 u van thuisbelevering te voorzien. De doelstelling is om tegen het einde van dit werkjaar 90 % van de professionele doelgroep een service te garanderen waarbij op de dag van de bestelling op de werf wordt aangeleverd; onder meer met eigen Home depot vervoermiddelen.

DIY en PRO optimaal op mekaar afstemmen

De forse groei bij Home Depot wordt mede dankzij de professionele klanten (contractors) gerealiseerd. Enkel tijdens het laatste kwartaal al namen de kassa-aanslagen van + 1.000 $ orders met … 9,1 %. Toe.  De prognose is dat dit segment van het Home Depot klantenbestand tegen het afsluiten van het fiscaal jaar eind januari 20 % van de jaaromzet zal vertegenwoordigen.

Wat de grote jongens kunnen, kan jij ook…

Het belangrijkste leerproces uit de One Home Depot Strategie is dat de grootgrutter uit Atlanta ons de richting aanwijst om de fysische winkelstrategie perfect af te stemmen op de digitale strategie, met een goed gebalanceerde focus op DIY en PRO assortimenten. En als kers op de taart uit dit Forbes artikel … nog volgende tip die nogal wat Belgische retailers, franchisenemers en zelfstandigen straks onmiddellijk kunnen toepassen…

Home Depot voerde recent een opmerkelijke operationele aanvulling in die een verrassende bijdrage leverde tot de omzet en de rentabiliteit:  een additionele merchandising voorzien van een resem toebehorende producten (cross merchandising)in een klusproces (lijmen, kwasten e.d.) die voortaan wordt opgesteld bij de pick-up site en bij de lockers waar klanten hun online bestellingen komen afhalen.  Want ook de online klant die zijn bestelling afhaalt in de bouwmarkt, heeft niet noodzakelijk meteen aan alles gedacht…

 

Thierry Coeman
International Blogger – Vlogger – Editor
DIY – Pro – Garden Insights