RESHAPING THE BUSINESS MODEL FOR THE DIY STORE

Right now has come the time to reconceive the DIY & Home Improvement Store

In alle discretie is Thierry Coeman eindelijk aan zijn échte levenswerk begonnen: hij schrijft een  ‘ Essay ‘ over de toekomst van het retail winkelpunt; weliswaar vanuit zijn expertise in DIY & Garden Retail.
De titel van het stuk zal inslaan als een bom.  In onze volgende Blog mag u de ‘ pre-launch ‘ verwachten.

Het veelbelovende ‘ Essay ‘ heeft de betrachting om retailers in DIY, Home Improvement & Garden te voorzien van inzichten en werkmiddelen om de toekomst van hun winkelpunt te heruitvinden. Het wordt een Essay en niet een boek omdat de ambitie wel degelijk een wetenschappelijke, projectief en zelfs pedagogisch karakter inhoudt. Het niet te onderschatten en respectabel internationaal retail zakelijk netwerk van Thierry Coeman opgebouwd tussen 1985 en vandaag – laat de auteur van deze Essay toe om zowel beroep te doen op top academici (Oxford University, Rotterdam University) als wereldspelers in retail en industrie teneinde een disruptief business en verdienmodel te concipiëren voor de DIY winkel en het tuincentrum van de toekomst.

Het Essay wordt een wereldpremière en per definitie een unicum voor de nichemarkt in DIY Retail Marketing en DIY Field Marketing.  Het veelbelovend stuk wordt gearticuleerd rond een vijftiental diepte-interviews met bekende en iets minder bekende  ‘ Captains of Retail & Industrie ‘ in DIY, Home & Garden uit alle windhoeken van de planeet.  Het bijna wetenschappelijk en uitdagend stuk vertegenwoordigt een rondreis van ruim 100.000 mijl en circa 500 vlieguren.  De interviews vinden in de komende maanden plaats in de headquarters – van Atlanta tot in Melbourne, via Londen, Lille en Wommelgem – van de top ranking spelers in de vakdomeinen die van dichtbij en iets verder te maken hebben met klussen, tuinieren, hobby en vrijetijdsbesteding.

Het Essay heeft niet alleen de ambitie om elke retailer en zelfstandige detailhandelaar van Anchorage tot in Hobart ‘ Food for Thought ‘ te bieden (nice to read); de finale doelstelling is dat het stuk een ‘ Breakthrough’, een ‘ Tipping Point ‘ betekent voor duizenden professionals die inzien dat het economisch model van het huidig winkelpunt onleefbaar is geworden. Het Essay  wordt aldus een ‘ Werkinstrument ‘ (How to) om stapsgewijze en projectmatig in functie van budgettaire mogelijkheden, een universum te creëren dat opnieuw zinvol wordt voor de mobiele en digitaal georiënteerde huis- en tuinklusser.
Inhoudelijk is het Essay gefundeerd op de visie van experten wereldwijd wiens voornaamste verantwoordelijk van vandaag er in bestaat om de toekomst van hun organisatie te verzekeren. De interviews worden dus visionaire inzichten en strategische projecties die de ‘ vitrine ‘, het uitstalraam vormen van hun omnichannel benadering van DIY retail in 2020. 

Het bundel van circa 200 pagina’s zal niet alleen de boodschap weergeven van de betrokken geïnterviewden; maar eveneens voorzien zal zijn van visuele voorbeelden van projecten (Instore marketing & Field marketing) die vanaf 2018 als richtinggevend zullen gelden. Uiteraard zal de auteur hoofdstuk per hoofdstuk zijn expertise kritisch confronteren met de veelbelovende inzichten van alle wereldspelers.

Het Essay wordt gepubliceerd in drie talen (Engels, Frans en Nederlands) ; aangevuld met een digitale versie. Vanaf het najaar 2018 zal Thierry Coeman voordrachten en ‘ Webinars ‘ verzorgen wereldwijd opdat het Essay haar finale doelstelling behaalt: als voorbeeld en inspiratie dienen aan diegenen die het veranderingsproces niet willen ondergaan maar eerder hierop concreet gaan anticiperen.  De échte omwentelingen die we morgen gaan meemaken zullen zich nog sneller ontwikkelingen dan de huidige technologische revolutie (virtual reality, robotics e.d.).  De échte omwentelingen zullen nog steeds aangestuurd worden door mensen die voortdurend op zoek zullen zijn naar ontmoetingsplaatsen die reële toegevoegde waarde scheppen in de deel- en ruileconomie. En vooral zinvol zijn, ook vanuit een zuiver economisch perspectief.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>