• Brand Activation: Merk- en promotionele ondersteuning op het winkel/verkooppunt onder diverse en creatieve vormen.
 • Merchandising: Optimale indeling, uitstalling en verzorging van het winkelschap.
 • Remodeling: Volledige herinrichting van een rayon.
 • Technische Installaties: Opbouw van promotionele standen of displays met technische uitrusting. (verlichting, bedrading e.a.)
 • Creatieve Installaties: Opbouw van promotionele standen met nadruk op beleving en sfeer.
 • Pop Installaties: Autonoom en mobiel te verplaatsen communicatiemiddel met meerdere functies: aandacht trekken, informatie verstrekken, specifieke actie beklemtonen.
 • Sampling, demonstraties en degustaties: Rechtstreekse kennismaking en betrokkenheid van de eindgebruiker met het product/dienst.
 • Flyering: Beknopte informatieverstrekking aan de klant/consument middels een kleine brochure, kaart e.d.
 • Data Rapportage: Cijfermatige analyse en verslag van de field marketing activiteit middels meerdere technologieën.
  (Ipad, smartphone)
 • Mystery Shopping: Winkelbezoek door een pseudo-klant die meerdere aankoopsituaties simuleert waarop nadien een grondige evaluatie wordt verstrekt.
 • Online Warehousing: Elektronische bewaking en opvolging van bevoorraadsystemen.
 • Event Marketing: Alle vormen van ondersteuning tijdens een evenement, een conferentie, een congres, een productlancering waarbij de persoonlijke en menselijke dienstverlening cruciaal staat.
 • Problem Solving: Het oplossen van problemen gebruikmakend van divers en creatief denken.
 • Quickscan: Het analyseren van uw huidige werkwijze om zo voor een procesoptimalisatie te zorgen.